Kergete terasvaiade või täitebetooniga terasvaiade süvistamisel

 • tekkiv vibratsioon on tühine, mis võimaldab töid teha olemasolevate hoonete vahetus läheduses
 • süvistamisel vibreerimise või rammimise meetodil on tegemist sisuliselt dünaamilise geotehnilise kandevõime määramise katsega.
 • süvistamisel kasutatav meetod võimaldab mõõta iga vaia kandevõimet kohapeal.
 • elimineeritakse võimalikud geotehnilise uuringu ebatäpsused.
 • geotehnilised uuringud on oma olemuselt prognoosivad, mistõttu kui tegemist ei ole poolkalju- või kaljupinnastega on soovitatav teha proovivaiamised
 • kontrollitakse konstruktiivne terviklikkus peale iga vaia süvistamist.
 • vaiad on koheselt koormatavad.
 • tänu kergele paigaldustehnikale saab kasutada ka väiksemate ehitiste või rajatiste puhul.
 • eelnevalt saab teostada kõik kaevetööd.
 • võimaldavad ehitada külmunud pinnasele.
 • vaiadele mõjuv löögienergia süvistamise ületab kahekordselt nõutava kandevõime, mis välistab igasuguste hilisemate vajumite tekke.
© 2020 Vaivundament OÜ