Kerged täitebetooniga terasvaiad

Süvistame täitebetooniga terasvaiu läbimõõduga 100-160 mm pikkusega vastavalt kandva pinnasekihi lasuvussügavusele.

Vaiade terasosa seinapaksus ja täitebetooni tugevusklass valitakse igakordselt lähtuvalt nendele mõjuvast koormusest.

Täitebetooniga terasvaiade puhul erinevalt teistest kohtvaiadest jäetakse terasest manteltoru peale selle süvistamist pinnasesse. Sellise meetodi tulemusena on tagatud betooni kivinemine tingimustes, mis välistavad pinnase või pinnasevee poolt mõjuvad ettearvamatud tegurid.

Vaiade konstruktiivne kandevõime arvutatakse komposiitkonstruktsioonina arvestades nii terasest manteltoru kui ka täitebetooni tugevust.

Vaiade geotehniline kandevõime määratakse kasutades manteltoru süvistamisel usaldusväärset aastakümneid kasutatud löögivaste mõõtmise meetodit. Kaljupinnaste puhul on määravaks vaiade konstruktiivne kandevõime.

Kerged täitebetooniga terasvaiad
© 2020 Vaivundament OÜ