Teenused

  • proovivaiamised geoloogiliste tingimuste täpsustamiseks
  • sobiva vaiatüübi ja vaiaparameetrite valik
  • terasvaiade süvistamine
  • täitebetooniga terasvaiade süvistamine
  • kruvivaiade süvistamine
  • vaiade sidumissõlmed rostvärgiga
  • terasrostvärkide ehitamine
  • dünaamilised kandevõime katsed
  • kaevetööd ja pinnase koorimistööd
  • kopplaaduri ja ekskavaatori rent juhiga
© 2020 Vaivundament OÜ