Teenused

  • Proovivaiamised geoloogiliste tingimuste täpsustamiseks;
  • sobiva vaiatüübi ja vaiaparameetrite valik;
  • terasvaiade süvistamine;
  • täitebetooniga terasvaiade süvistamine;
  • kruvivaiade süvistamine;
  • vaiade sidumissõlmed rostvärgiga;
  • terasrostvärkide ehitamine;
  • dünaamilised kandevõime katsed;
  • kaevetööd ja pinnase koorimistööd;
  • kopplaaduri ja ekskavaatori rent juhiga.
© 2020 Vaivundament OÜ