Kergete terasvaiade või täitebetooniga terasvaiade süvistamisel

 • Tekkiv vibratsioon on tühine, mis võimaldab töid teha olemasolevate hoonete vahetusläheduses.
 • Süvistamisel vibreerimise või rammimise meetodil on tegemist sisuliselt dünaamilise geotehnilise kandevõime määramise katsega.
 • Süvistamisel kasutatav meetod võimaldab mõõta iga vaia kandevõimet kohapeal.
 • Elimineeritakse võimalikud geotehnilise uuringu ebatäpsused.
 • Geotehnilised uuringud on oma olemuselt prognoosivad, mistõttu kui tegemist ei ole poolkalju- või kaljupinnastega, on soovitatav teha proovivaiamised.
 • Kontrollitakse konstruktiivne terviklikkus peale iga vaia süvistamist.
 • Vaiad on koheselt koormatavad.
 • Tänu kergele paigaldustehnikale saab kasutada ka väiksemate ehitiste või rajatiste puhul.
 • Eelnevalt saab teostada kõik kaevetööd.
 • Võimaldavad ehitada külmunud pinnasele.
 • Vaiadele mõjuv löögienergia süvistamise ületab kahekordselt nõutava kandevõime, mis välistab igasuguste hilisemate vajumite tekke.
© 2020 Vaivundament OÜ