MÜÜGITINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad Vaivundament OÜ (edaspidi: müüja) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Vaivundament.ee e-poest ostmisel internetiaadressilt www.vaivundament.ee/pood. Toodete müüja on Vaivundament OÜ, Lohu 12, Tallinn, 12618, registrikood: 10744233, telefon: +37256279774, e-post: kaarel@vaivundament.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja Vaivundament OÜ toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.
1.2 Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.vaivundament.ee/muugitingimused. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse ajal kehtinud tingimused.
1.3 Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.
1.4 Klient nõustub Vaivundament OÜ tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.
1.5 Vaivundament OÜ veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.
1.6 Tellimus tuleb esitada hiljemalt kella 12.00-ks 1 tööpäev enne tellimuse kätte saamist.
1.7 Tootmismahu täitumisel on müüjal õigus peatada tellimuste vastuvõtmine.

2. TELLIMUSE ESITAMINE
2.1 Tellimuse vormistamiseks valib klient välja soovitud tooted ja kogused.
2.2 Klient läheb „Minu ostukorv“ alla ja valib makse- ja tellimuse kättesaamise viisi: kas ise järele tulemisega või kulleriga.
2.3 Klient sisestab oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri ning postiaadressi juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.
2.4 Klient kontrollib, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile ning tasub kogu tellimuse eest valides ise järele tulemise pangalingi kaudu või kauba kätte saamisel sularahas. Valides kojuveo teenuse saadetakse kliendile arve toodete ja kullerteenuse eest ning tasumine toimub Vaivundament OÜ arveldusarvele.
2.5 Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
2.6 Müüja saadab e-posti teel kliendile tellimuskinnituse koos tellimuse numbriga ja tarneajaga, mis on vastavalt 1-5 tööpäeva. Kui klient tellimuse kinnitust ei saanud, tuleb kinnituse saamiseks helistada telefonil +372 56279774.
2.7 Kui klient soovib kinnitatud tellimusest taganeda, siis saab seda teha kuni 3 (kolm) päeva enne tellimuse täitmise tähtaega, esitades Vaivundament OÜ-le vastavasisulise kirjaliku avalduse. Müüja tagastab raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tagasimakse tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti või sularahas, kui tellimuse eest tasuti sularahas, välja arvatud juhul, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Sularahamakse tagastamine toimub Vaivundament OÜ aadressil Lohu 12, Tallinn, 12618, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Hilisemal tellimusest taganemisel ei ole müüjal kohustust raha tagastada.
2.9 Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võtab müüja kliendiga ühendust. Täitmata tellimuse maksumus tagastatakse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tagasimakse tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti või sularahas, kui tellimuse eest tasuti sularahas, välja arvatud juhul, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Sularahamakse tagastamine toimub Vaivundament OÜ aadressil Lohu 12, Tallinn, 12618, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

3. TOOTE HIND JA TASUMINE
3.1 Toodete hinnad Vaivundament OÜ veebipoes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
3.3 Kliendil on võimalik toodete eest tasuda ise järele tulles kas kättesaamisel sularahas või pangalinkidega (Swedbank, SEB, Coop, Luminor ja LHV). Makseid vahendab Maksekeskus AS. Juhul, kui klient valib kojuveo teenuse (s.t ei tule ise tellimusele järele), lisandub kulleri tasu ning toodete ja kojuveo eest tasutakse arve alusel pangaülekandega Vaivundament OÜ arveldusarvele.
3.4 Juhul, kui juriidilisest isikust klient soovib ise järele tulles arvet ostu eest tasumiseks, tuleb kirjutada sellekohane taotlus e-posti aadressile kaarel@vaivundament.ee.

4. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE
4.1 Tellimuse võib kätte saada:
4.1.1 aadressil Lohu 12, Tallinn, 12618;
4.1.2 määratud piirkondades kulleriga kliendi poolt näidatud aadressile.
4.2 Tellimuse saab klient kätte tellimuse kinnituse esitamisel.
4.3 Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse kliendi tellimuse kinnituse andmed ja selle alusel on tellimus kätte saadud.
4.4 Tellimuse kättesaamine kulleriga:
4.4.1 Müüja pakub kojuveo teenust kulleriga. Teenust pakub koostööpartner Autopost Terminal OÜ.
4.4.2 Tellimuse kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel määrata aadress.
4.4.3 Tellimus toimetatakse määratud aadressile 1-5 tööpäeva jooksul.
4.4.4 Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri jõudmisel kliendi asukohta, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud.
4.4.5 Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja.
4.5 Tellimuse kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek:
4.5.1 Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida tellimuse vastavust arve-saatelehele.
4.5.2 Kui tellimuse kättesaamisel ilmneb, et tellimuse hulgas on mitte tellitud või defektseid tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat. Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.
4.6 Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

5. TAGASTAMISTINGIMUSED
5.1 Klient võib Vaivundament OÜ e-poe keskkonnas sõlmitud ostutehingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest kliendile. Taganemisõiguse kasutamiseks esitab klient 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest taganemisavalduse e-posti aadressil: kaarel@vaivundament.ee. Tagastamisavaldusse tuleb märkida:
• ees- ja perekonnanimi,
• e-posti aadress,
• telefoninumber,
• tellimuse esitamise kuupäev,
• kauba kättesaamise kuupäev,
• tagastamise põhjus,
• tagastatav summa.
5.2 Tehingust taganemisel tagastab klient ostetud kauba VaivundamentOÜ-le viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
5.3 Tagastatav toode peab tagastamisel olema täpselt samas olukorras, kui see oli kliendile üleandmise hetkel. Toode ei tohi omada kasutamise tunnuseid, kriimustusi jne.
5.4 Vaivundament OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest, tagastama kliendi poolt tasutud summa. Tagasimakse tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti või sularahas, kui tellimuse eest tasuti sularahas, välja arvatud juhul, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Sularahamakse tagastamine toimub Vaivundament OÜ aadressil Lohu 12, Tallinn, 12618, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

6. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
6.1 Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.
6.2 Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba kättesaamisel ja selle avastamisel, aga mitte hiljem kui ühe tööpäeva jooksul.
6.3 Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile kaarel@vaivundament.ee või telefonil +372 56279774. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
6.4 Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
6.5 Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
6.6 Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil ec.europa.eu/odr.

Vaivundament OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le ja kojuveo teenuse osutamiseks Autopost Terminal OÜ-le.