Kergete terasvaiade või täitebetooniga terasvaiade süvistamisel:

 • tekkiv vibratsioon on tühine, mis võimaldab töid teha olemasolevate hoonete vahetus läheduses
 • süvistamisel vibreerimise või rammimise meetodil on tegemist sisuliselt dünaamilise geotehnilise kandevõime määramise katsega.
 • süvistamisel kasutatav meetod võimaldab mõõta iga vaia kandevõimet kohapeal.
 • elimineeritakse võimalikud geotehnilise uuringu ebatäpsused.
 • geotehnilised uuringud on oma olemuselt prognoosivad, mistõttu kui tegemist ei ole poolkalju- või kaljupinnastega on soovitatav teha proovivaiamised
 • kontrollitakse konstruktiivne terviklikkus peale iga vaia süvistamist.
 • vaiad on koheselt koormatavad.
 • tänu kergele paigaldustehnikale saab kasutada ka väiksemate ehitiste või rajatiste puhul.
 • eelnevalt saab teostada kõik kaevetööd.
 • võimaldavad ehitada külmunud pinnasele.
 • vaiadele mõjuv löögienergia süvistamise ületab kahekordselt nõutava kandevõime, mis välistab igasuguste hilisemate vajumite tekke.

Kruvivaiade süvistamisel:

 • kasutatavad homogeensetes pinnastes
 • eelnevalt arvutatud geotehniline kandevõime tuleks kontrollida kas staatilise või dünaamilise kandevõime katsega
 • on korduvkasutatavad
 • keermelabaga 150 mm on käsitsi süvistavad
 • on tegemist täiesti vibratsiooni- ja müravaba tehnoloogiaga

Vaiatööde tegija valikul:

 • tea, et kõikide teiste ehituskonstruktsioonide eluiga sõltub vaiatööde kvaliteedist
 • tea, et hilisemate garantiitööde teostamine on äärmiselt raskendatud kui mitte võimatu
 • ära unusta kontrollida tööde teostaja pikaajalist kogemust
 • ära unusta kontrollida, et tööde teostajal ei ole esinenud varasemaid kvaliteedi probleeme ega praaki

Kasutatav tehnika.

 • Diiselrammid löögienergiaga kuni 9800 J.
 • Hüdrorammid ja -vasarad löögienergiaga kuni 4800 J.
 • Kruvivaiade pöördmehhanismid

Teenused:

 • proovivaiamised geoloogiliste tingimuste täpsustamiseks
 • sobiva vaiatüübi ja vaiaparameetrite valik
 • terasvaiade süvistamine
 • täitebetooniga terasvaiade süvistamine
 • kruvivaiade süvistamine
 • vaiade sidumissõlmed rostvärgiga
 • terasrostvärkide ehitamine
 • dünaamilised kandevõime katsed
 • väikesemahulised keevitustööd
 • väikesemahulised materjalide tükeldustööd
 • väikesemahulised kaevetööd ja pinnase koorimistööd
 • kopplaaduri rent juhiga